użytkownik niezalogowany
Autor:KSkiba
MATERIAŁ INTERNAUTY

Eksperci i przedsiębiorcy apelują: Chrońmy rolniczy charakter regionu

Przedsiębiorcy z regionu po raz kolejny łączą siły z naukowcami w walce przeciwko kopalni odkrywkowej w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Tym razem podczas spotkania w Rokosowie debatowali nad wspólną inicjatywą, mającą na celu zaprezentowanie potencjału rolnictwa w regionie i jego pozytywny wpływ na otoczenie. - Celem naszych działań jest utrzymanie dotychczasowego charakteru tych ziem i rozwijanie ich z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju - tłumaczy Leszek Wenderski, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii.

 

Tematem przewodnim spotkania była ekspertyza „Ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia w południowo-zachodniej Wielkopolsce”, mająca ukazać wpływ tej gałęzi gospodarki na region. Dokument powstanie dzięki współpracy środowiska biznesowego z naukowym i ma być głosem lokalnych przedsiębiorców w dyskusji na temat Planu Zagospodarowana Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+, którego uchwalenie ma nastąpić jesienią przyszłego roku.

- W planie zostaną wyznaczone tzw. obszary funkcjonalne, a zgodnie z projektem teren południowo-zachodniej Wielkopolski będzie przeznaczony pod wysokokulturową działalność rolniczą. Uważamy, że rolnictwo jest najważniejszym potencjałem naszego regionu, stąd też decyzja o tym, aby wspólnie z naukowcami zaprezentować jego znaczenie dla lokalnej i krajowej gospodarki. Nasza ekspertyza ma dostarczyć argumentów w walce o utrzymanie dotychczasowego charakteru tych ziem i pomóc w chronieniu jej przed nadmiernym uprzemysłowieniem - podkreśla Leszek Wenderski, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii.

W przygotowaniu ekspertyzy pomogą eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Ma to być ekonomiczny i społeczny rachunek zysków i strat, jakie wiążą się z powstaniem kopalni odkrywkowej na tym terenie. Mówiąc o stratach mam na myśli nie tylko samo rolnictwo, ale szereg powiązanych z nim gałęzi przemysłu, które ucierpią w wyniku realizacji inwestycji. Zależy nam również na wykazaniu, że bezpieczeństwo żywnościowe nie jest czymś gorszym od bezpieczeństwa energetycznego, a sektor rolno-spożywczy ma istotny wpływ na sytuację ekonomiczną regionu i całego kraju - tłumaczy prof. dr hab. Walenty Poczta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który stanął na czele zespołu opracowującego ekspertyzę.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele przedsiębiorstw funkcjonujących w południowo-zachodniej Wielkopolsce oraz reprezentanci lokalnych samorządów z obszarów, na których ma powstać kopalnia odkrywkowa. Obecny był również Marek Bryl, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, który przybliżył projekt Planu Zagospodarowana Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+ oraz ideę wyznaczenia obszarów funkcjonalnych na terenie województwa.

- Powiaty gostyński, rawicki i krotoszyński to obszary o wyjątkowej kulturze rolnej. Szczegółowa analiza cech zagospodarowania terenu Wielkopolski wykazała, że tereny te wyróżniają się spośród innych regionów województwa, a ponadto posiadają wewnętrzny potencjał rozwojowy. To wartość, którą doceniają radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, stąd wskazanie do ochrony tego potencjału i rozwijaniu funkcji rolniczej regionu. Temu służyć będą też zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+, nad którym obecnie pracujemy w Urzędzie Marszałkowskim - mówi Marek Bryl.

Stowarzyszenie „Przedsiębiorczość dla ekologii” zrzesza przedsiębiorców działających na terenie województwa wielkopolskiego. Wspólnie podejmujemy inicjatywy proekologiczne oraz promujemy prowadzenie biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przy poszanowaniu środowiska naturalnego.