użytkownik niezalogowany
Autor:~szorka
MATERIAŁ INTERNAUTY

Dorabiam do emerytury. Emerytu

Dorabiam do emerytury. Emerytura została wypłacona w styczniu z góry i pomniejszona o kwotę wynikającą z Polskiego Ładu. I to rozumiem. Nie mogę zrozumieć dlaczego wynagrodzenie za grudzień też zostało zmniejszone. Czy wypłata pensji za grudzień 2021 z terminem wypłaty 10 stycznia 2022 może być pomniejszona o kwotę wynikającą z przepisów Polskiego Ładu, który obowiązuje od 1 stycznia 2022?