MATERIAŁ INTERNAUTY

Do pożaru przyjechali bez wody

Dziś w godzinach wieczornych wybuchł pożar zabudowań w agroturystyce w miejscowości Neple w odległości 50 m od remizy OSP. Niegdyś OSP Neple w latach 90 p.w. była wiodącą jednostką z ogrzewanymi garażami. Teraz jest inaczej. OSP w Neplach jest wyposażona w trzy samochody pożarnicze w tym dwa samochody ratowniczo-gaśnicze jeden ciężki typu GCBA 6/32 Kamaz ze zbiornikiem 6000 litrów wody i 600l środka pianotwórczego drugi średni typu GBA 2,5/24 Renault ze zbiornikiem 2500litrów wody i 250 litrów środka pianotwórczego. Do pożaru wyjechał tylko jeden średni wóz ratowniczo-gaśniczy na dodatek z niepełną załogą GBA 2,5/24 Renault. Nowy ładny, ale bezużyteczny, ponieważ strażacy nie mogli przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych, bo samochód zawiódł. Nie podał wody, a strażacy nawet nie użyli podręcznego sprzętu gaśniczego, nie weszli w pełnym umundurowaniu bojowym w aparatach powietrznych, które mają na wyposażeniu by sprawdzić co dokładnie się pali i przystąpić do gaszenia. Tylko gospodarz z mieszkańcami próbowali gasić śniegiem a pożar z minuty na minutę rozprzestrzeniał się. Drugi samochód, który powinien stać w remizie w gotowości bojowej nie mógł przyjechać, bo był bez wody, Informacja od strażaków i członków zarządu OSP: Stoi w garażu nie ogrzewanym i nie może być z wodą ponieważ wójt gminy Terespol zabronił ogrzewać garaż gdzie stoi wóz bojowy, który powinien być cały czas w gotowości bojowej i w razie konieczności ratować życie i mienie. Z rozmowy wynika, ze strażacy nie są świadomi odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Posiadają specjalistyczny sprzęt, ładną remizę i nie potrafią utrzymać wszystko co posiadają w gotowości. Tłumaczą swoją nieporadność i zaniedbanie , że WÓJT ZAKAZAŁ. Strażacy nie wiedzą chyba, że to oni tworzą stowarzyszenie którym jest OSP. Zapominają o obowiązkach, które wynikają z przepisów prawa i własnego statutu OSP i o ślubowaniu które składali. To OSP (zarząd) zabiega o środki finansowe do gminy na zabezpieczenie gotowości bojowej własnej jednostki. A gmina ma obowiązek, który wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Art.32. ust.2 i 3 , który mówi jasno jaki spoczywa obowiązek na gminie względem OSP chyba, że strażacy w osobie Prezesa i Naczelnika OSP nie zabiegają o środki pieniężne na zabezpieczenie gotowości bojowej. Jest jeszcze inne wyjście, zawieszać działalność OSP w okresie zimowym. Bardzo współczuję strażakom. Jak mają się przebierać w zimnej remizie w zimne mundury i nakładać zimne buty. Nic dziwnego, że im nic się nie chce. Na szczęście po około 1,5 godziny przybył zastęp z JRG Małaszewicze z zakończonej wcześniej akcji ratowniczo-gaśniczej w innej miejscowości i przystąpił do gaszenia. Straty mogły być znacznie mniejsze gdyby sprawnie działała jednostka miejscowa. Na miejsce zdarzenia przybyła też jednostka OSP Krzyczew również bez wody. Hydranty nie sprawne zamarzły. Na szczęście mamy rzekę i po tym jak już JRG Małaszewicze prowadziła działania ratowniczo-gaśnicze drugi wóz OSP Neple GCBA i GBA OSP Krzyczew zatankowali wodę z Krzny. (Musztarda po obiedzie). A co było by gdyby w pobliżu nie było rzeki ? Informacja z PSP Biała Podlaska- W OSP żaden wóz bojowy nie jest wycofany z podziału bojowego, a logicznie powinien być wycofany. Mamy 21 wiek różne techniki ogrzewania jak poprzedni system ogrzewania garaży na piece akumulacyjne nie pasuje jest drogi można zastosować inne tańsze nie tylko na prąd. Gdyby tak działali ratownicy ochotnicy z GOPR z takim zaangażowaniem i odpowiedzialnością jak strażacy z OSP Neple to turyści byli by biedni. A teraz my mieszkańcy czujemy się biedni, pomimo miejscowej jednostki OSP dobrze doposażonej nie mamy poczucia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Art. 32. 1. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. 2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. ©Kancelaria Sejmu s. 39/41 2016-09-07 3. Gmina ma również obowiązek: 1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej; 2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne; 3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust.6