użytkownik niezalogowany
Autor:~Akuratny
MATERIAŁ INTERNAUTY

Czy to kolejny lapsus prawny?!

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń związanych z koronawirusem. Czy nie wymaga natychmiastowej korekty?

W dniu 16.10.2020 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U.2020.1829) zmieniające wcześniejsze rozporządzenie z dnia 09.10.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758). 

Wprowadzone zostały zmiany m.in. dotyczące obowiązku stosowania masek przez osoby poruszające się pojazdami samochodowymi. I tak zgodnie z par. 1 pkt 5 lit. a nie ma już ulgi dla osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących. Wszyscy zatem jedziemy w maseczkach (powyżej piątego roku życia). 

Jednakże zgodnie z par. 1 pkt 5 lit. b następuje zmiana treści par. 27 ust. 3 pkt 1: "1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;". Zgodnie z tym zapisem obowiązku zakładania masek nie stosuje się do kierowcy ("co najmniej jedna osoba") jak też do pozostałych jadących w pojeździe.

Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy też może redagujący naprędce zmiany w rozporządzeniu siłą rozpędu nie przemyśleli sprawy do końca? 

Jestem przekonany, że mając przy sobie zaktualizowane wspomniane rozporządzenie można śmiało polemizować podczas kontroli i uniknąć kary za jazdę bez maski.

Wyjaśniam jednocześnie, że nie jestem antymaseczkowcem! Są jednak pewne sytuacje, w których prawo - aby było skuteczne - musi być czytelne i jednoznaczne.