Zamknięty

Pisze o tym:

35 reporterów

Dodano:

36 materiałów

Czy Kościół i związki wyznaniowe powinny być uprzywilejowane w obrocie ziemią? Wasze opinie

Związki wyznaniowe, w tym Kościół Katolicki wyłączone spod ustawy ws. obrotu ziemią - taką poprawkę zgłosił w imieniu klubu parlamentarnego PiS poseł Krzysztof Ardanowski. Ta propozycja wywołała wśród internautów duże emocje.

Rządowy projekt ustawy, którego drugie czytanie odbyło się w środę w Sejmie, to jedna ze sztandarowych ustaw zapowiadanych w kampanii wyborczej przez PiS. Jego pierwsze czytanie odbyło się w połowie marca, po czym projekt został skierowany do komisji.

Projekt od początku budzi wiele kontrowersji. Przeciwnicy tej regulacji podkreślają, że projekt narusza prawa własności oraz że zbytnio ingeruje w prywatny obrót ziemią. Ponadto może doprowadzić do istotnego spadku cen gruntów rolnych.

Podczas środowego posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi posłowie opozycji oraz PiS zgłosili 53 poprawki do projektu ustawy. Największe emocje wzbudziła zmiana, która wyłącza spod ustawy Kościół katolicki.

Prawo i Sprawiedliwość chce bowiem, by nabywcą nieruchomości rolnej mógł być nie tylko rolnik indywidualny, ale również związki wyznaniowe, w tym Kościół katolicki.

W obecnym projekcie ustawy taki wyjątek przewidziano bowiem tylko dla "osoby bliskiej zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub działającej na jego rzecz Agencji".

W czwartek za ustawą, która zakłada wstrzymanie sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa na 5 lat oraz zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi, głosowało 233 posłów, przeciw 195, wstrzymało się 18. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa. Na specjalne traktowanie mogą liczyć kościoły i związki wyznaniowe.

Czytaj więcej na tvn24bis.pl.