użytkownik niezalogowany
Autor:~Izabela
MATERIAŁ INTERNAUTY

Czy Gminy mogę wypożyczać / ud

Czy Gminy mogę wypożyczać / udostępniać osobom prywatnym sale / świetlice wiejskie na organizację imprez rodzinnych np. I Komunii Św. / imienin.