Zamknięty

Pisze o tym:

35 reporterów

Dodano:

35 materiałów

Czasowa obniżka VAT. Odczuliście różnicę?

1 lutego weszła w życie czasowa obniżka VAT na paliwa silnikowe, gaz, a także niektóre produkty spożywcze i napoje. To część nowej odsłony rządowej tarczy antyinflacyjnej. - Te wszystkie działania mają spowodować, że inflacja zmniejszy swoje tempo, że wzrost cen będzie zahamowany - zaznaczył rzecznik rządu, Piotr Mueller. Czy zauważyliście spadek cen paliw bądź żywności? Sygnały w tej sprawie przesyłaliście redakcji Kontaktu 24.

Czasowa obniżka VAT. Odczuliście różnicę?

Czasowa obniżka vat na Waszych zdjęciach


Od wtorku 1 lutego do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe i napoje objęte dotychczas stawką 5 proc., czyli na mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Od wtorku czasowa obniżka VAT. Oto lista produktów >>>

Z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT spadł z 8 proc. do zera.

VAT na gaz spadł z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana została obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa, spowodowany zmianami, oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.