MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Co ważniejsze ludzkie życie i zdrowie czy zaparkowanie samochodu ?

Do lubińskiej policji oraz straży pożarnej docierały sygnały o blokowaniu przez zaparkowane pojazdy dróg pożarowych. Policjanci wraz z funkcjonariuszami ze straży pożarnej w ramach wspólnych ćwiczeń przeprowadzili działania. Ich celem było uzmysłowienie kierującym jak ważne jest zachowanie drożności tego typu dróg. Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną i nic nie może usprawiedliwiać zachowania osób, które je narażają. Tłumaczenie, bo nie miałem gdzie zaparkować lub ja tylko na chwilę tak naprawdę nie w żaden sposób nie zwalnia z odpowiedzialności kierowców parkujących na drogach pożarowych. Policjanci z lubińskiej drogówki wraz z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie przeprowadzili wspólne ćwiczenia. Ich celem było uzmysłowienie kierowcom, jakie zagrożenia niesie za sobą blokowanie tego typu dróg. Zgłoszenie zadymienia na klatce schodowej. Ogłoszony alarm i po kilku minutach na miejscu pojawiają się wozy bojowe straży pożarnej. Zatrzymują się kilkanaście metrów przed celem drogę blokuje im pojazd zaparkowany na drodze pożarowej. Na miejsce przybywają policjanci szybko ustalają kierowcę gdyż był na miejscu. W rzeczywistości ten czas wygląda różnie. Właściciel samochodu nie zawsze pochodzi z danego bloku czy też miasta. Cenne sekundy w takiej sytuacji mijają bardzo szybko a zagrożenie z każdą chwilą wzrasta. Służby ratunkowe zamiast przystąpić do akcji borykają się z zaparkowanym pojazdem. Pamiętajmy, że to kiedyś my sami możemy znaleźć się w sytuacji, gdy będziemy potrzebować pomocy. Przypominamy: - w stosunku do osób, które utrudniaj prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudniają dojazd do miejsca pożaru może być zastosowana kara aresztu, grzywny do 500 zł albo kara nagany. - w przypadku drogi pożarowej, która jest drogą wewnętrzną. Użyte oznaczenia: strefa zamieszkania, strefa ruchu czy zakazów zatrzymywania się lub holowanie umożliwiają podejmowanie działań Policji. Przepisy pozwalają na odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. - jeśli droga publiczna jest również drogą pożarową, w przypadku złamania przepisów regulujących zatrzymanie się i postój pojazdów zastosować można środki przewidziane w Kodeksie Wykroczeń. Można odholować pojazd, który parkuje w miejscu zabronionym i utrudnia ruch drogowy lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Odholować pojazd z drogi publicznej można także w przypadku, gdy kierujący pojazdem zaparkuje na odcinku drogi gdzie ustawiono znaki drogowe wskazujące, iż zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.