użytkownik niezalogowany
Autor:~Agnes27
MATERIAŁ INTERNAUTY

Co ma zrobić pracujący rodzic

Co ma zrobić pracujący rodzic w sytuacji, gdy dziecko zaczęło naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w trybie zmianowym tj. np. w godz. 11-15 lub 8-13 i uczęszcza na zajęcia dodatkowe w szkole a szkoła odmawia ponownego przyjęcia na świetlicę po zajęciach dodatkowych (np. o godz. 14:00) powołując się na szczególne rozporządzenie MEN i GIS? Przykładowo jeżeli dziecko ma lekcje od 8-13 i ma zajęcia dodatkowe płatne do godz: 14:00 (w sali szkolnej lub w przyszkolnej szkole języków obcych) może ono przebywać od 7:00 do 8:00 na świetlicy, ale po 14:00 już nie - mimo iż godziny otwarcia świetlicy to 7-17:45. Dodam, że chodzi o rodzica pracującego w dni powszednie w godzinach 8-17 i dojeżdżającego do biura w innej miejscowości. Czy szkoła może wprowadzić takie szczególne zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasach pandemii? Jakie ma to odniesienie do poprzedniego rozporządzenia MEN zawierającego zapis o obowiązku zapewnienia świetlicy dla dziecka na czas pracy rodzica?