MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Bohaterskie pieśni podczas wiecu poparcia dla władzy

18 lipca 2016, 3 dni po próbie zamachu