użytkownik niezalogowany
Autor:~magda
MATERIAŁ INTERNAUTY

Bielsko-Biała Zarząd Koła Łow

Bielsko-Biała Zarząd Koła Łowieckiego Sokół w Bielsku-Białej organizuje na terenie dzierżawionego przez koło obwodu łowieckiego dwa polowania - w dniach 19 i 26 stycznia. #kozy #bielskobiała #beskidmały #odstrzał #dziki