użytkownik niezalogowany
Autor:Adam1ivq
MATERIAŁ INTERNAUTY

Biała sarna

Wczoraj po godzinie 13 także spotkaliśmy białą sarnę lub daniela?? wśród stada jaracz hotelu Rudnik do centrum Grudziądza.