MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Bardejowskie Kąpieliska

Wizyta studyjna dziennikarzy i touroperatorów z Polski, Czech i Słowacji w Bardejowskich Kąpieliskach na Słowacji