użytkownik niezalogowany
Autor:WarmBucksMan2011
Aktualizacja:

Artykuł władz L.W.,na temat Uzdrowiska na bazie Term,a aktualna sytuacja w Parku,kiedy smieci są juz pozbierane

Ponieważ miasto w tym publicznym artykule

 

(a za chwilę przedstawię inny mówiący o tym ,

czy idea miasta ma sens i wykazujący ,że raczej zdaniem Gazety Wyborczej go niema)

 

poruszyło sprawę UZDROWISKA,BOBRÓW I RYB,pomyślałem,za nim na 20 lat wyjadę do Kent

 

(a przyjdzie mi wtedy tylko nielicznych,co tu zostali odwiedzać raz-parę razy do roku)

 

dobrze ten artykuł poddać pod ocenę społeczna/warmińska/polską/międzynarodowa

 

Ponieważ krotko mówiąc lepiej być:bogatym,pięknym,zdrowym,szczęśliwym, niż..................................

wiadomo co dalej można napisać:

 

TREŚĆ INTERNETOWEJ INFORMACJI JEST NASTĘPUJĄCA:

Termy Warmińskie - Powiat Lidzbarski

 

Termy Warmińskie to zespół basenów z ciepła woda solankowa o temp. 27 – 36 C,

z zapleczem odnowy biologicznej, kompleksem hotelowo - gastronomicznym i zapleczem rekreacyjnym.

Zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim, przy drodze krajowej Nr 51 prowadzącej do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach.

 

„Termy Warminskie" obejmuje wybudowanie kompleksu basenów: krytych i otwartych zasilanych wodami geotermalnymi oraz z miejskiego ujecia wody.

 

Przewiduje się, że łączna powierzchnia lustra wody w basenach wynosić będzie około 2000 - 2500 m².

Głównym obiektem będzie budynek basenów krytych obejmujący baseny do celów balneologicznych oraz baseny rekreacyjne wyposażone w różne atrakcje takie jak np.: zjeżdżalnie, masa#e, fontanny,wodospady, bicze wodne itp.

Ponadto w tym budynku znajda się inne atrakcje towarzyszące jak

np. sauny (utworzenia swiata saun, który bedzie zapraszał do odbycia „podró#y kapieliskowej" u ró#nych narodowosci), jacuzzi, groty solne, solaria, fitness, gabinety odnowy biologicznej,

kregielnia, punkt gastronomiczny oraz umiejscowienie innowacyjnych form rehabilitacji np.wiihabilitacji.

 

Obiekt bedzie obejmował równie# niezbedne dla jego funkcjonowania pomieszczenia socjalno-administracyjne, takie jak m.in.: szatnie-przebieralnie, toalety, prysznice I umywalnie, kasy

Na zewnatrz zlokalizowane beda baseny rekreacyjne dla dorosłych i dla dzieci wraz z miejscami do le#akowania.

W ramach połaczonego zespołu obiektów przewiduje

sie budowe hotelu na ok. 200 miejsc noclegowych.

 

W kompleksie znajda sie sale konferencyjne dostosowane do mo#liwosci hotelowych i potrzeb rynku w tym zakresie.

Wokół obiektu przewiduje sie teren zielony wraz z niezbednym parkingiem, chodnikami, oswietleniem I urzadzeniami małej architektury oraz kortami tenisowymi, małymi boiskami sportowymi,parkiem linowym, te#niami, scie#kami spacerowymi, rowerowymi i trasami dla ły#worolkarzy a tak#e polem do Range Golfa czy scianka do wspinaczki.

Na terenie nieruchomosci zostana zaprojektowane stawy rybne w celu stworzenia łowiska gosciom obiektów.

Bezposrednio przy obiekcie basenowym zanjdzie sie „bobrowy plac zabaw" dla dzieci z strumykami, przejsciami wodnymi jako szczególnej atrakcji dla dzieci, maskotka bobra bedzie symbolem współpracy z okolicznymi parkami krajobrazowymi.

 

Koncepcja Ogólna-Termy Warminskie - Powiat Lidzbarski

 

Kompleks termalny powinien miec odpowiednia wielkosc, aby mógł zajac na rynku dobra pozycje i

wyrónic sie posród licznych hoteli z oferta wellness. Wanym elementem bedzie wyposaenie

obiektu w wysokiej klasy sale konferencyjne.

Proponowane jest stworzenie jasnej pozycji term na rynku dzieki nastepujacym zasadom planowania:

- Utworzenia swiata saun, który bedzie zapraszał do odbycia „podróy kapieliskowej" u rónych

narodowosci, które odznaczaja sie wysoka kultura kapielowa.

- Stała koncentracja na jakosci, zwłaszcza w architekturze i w opiece nad goscmi

- Szeroka paleta ofert dla całej rodziny

- Image ekologiczny – duo drewna i swiatła słonecznego, odnawialne energie, zjednoczenie z

krajobrazem

- Dotarcie do grupy docelowej „dzieci" poprzez maskotke bobra, która bedzie symbolem

współpracy z okolicznymi parkami krajobrazowymi; budowa „bobrowego placu zabaw" dla

dzieci

Architektura powinna byc zgodna z najnowszymi trendami swiatowymi, proekologiczna i

gwarantujaca niezawodne działanie całego obiektu, powinna zachowac przy tym charakter warminski

tj. m.in. duo konstrukcji drewnianych, kat nachylenia połaci dachowych 30-45°.ale jednoczesnie byc

dostosowana do budowy z wykorzystaniem najniszego zuycia energii. Energia wykorzystywana w

termach powinna pochodzic z odnawialnych zródeł, aby pobyt w nich stanowił przyjazna srodowisku i

bezpieczna dla natury alternatywe dla wyjazdów do innych krajów.

Region musi wylansowac termy, a termy musza wylansowac region. Elementem spójnym powinno

byc odwołanie sie do wartosci: ZDROWIE – CZYSTOSC – PIERWOTNOSC.

Realizacja projektu zapewni stworzenie nowych miejsc pracy dla ok. 150 osób i ok. 800-set w jego

otoczeniu (doswiadczenia austriackie).

Projekt Termy Warminskie ma ogólnospołeczne poparcie, w wyniku czego podpisano w 2006 roku

List Intencyjny pomiedzy Samorzadem Województwa Warminsko - Mazurskiego, Powiatem

Lidzbarskim, Gmina Miejska Lidzbark Warminski, Gmina Wiejska Lidzbark Warminski, Miastem i

Gmina Orneta, Gmina Lubomino i Gmina Kiwity - jako wstepna deklaracja w realizowaniu projektu z

udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Termy Warmińskie - Powiat Lidzbarski

Na podstawie opracowania dr Schneidera „Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o

gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych - Termy Warminskie " koszt budowy obiektów

basenowych, hotelu, prac przygotowawczych, dokumentacji technicznej to kwota 35 mln euro.

Projekt Termy Warminskie został wpisany na liste indykatywna projektów kluczowych

Regionalnego Programu Operacyjnego - Warmia Mazury 2007-2013. Zabezpieczono w nim kwote

17,5 mln euro.

Wykorzystanie wód w balneologii i rekreacji:

W balneologii i rekreacji wykorzystane moga byc wody o okreslonym stopniu

zmineralizowania, określonym składzie chemicznym i odpowiedniej temperaturze.

Klasyfikacja termalnych wód mineralnych wg Paczyńskiego i Płochniewskiego (1996)

Basen

Temperatura

[0C]

Mineralizacja

[g/dm3]

Rekreacyjny 24-30 £ 35

rekreacyjno-leczniczy 28-32 £ 35-40

Leczniczy 28-37 < 50

Klasyfikacja termalnych wód mineralnych wg Góreckiego (2006)

Kapiel

Temperatura

[0C]

Mineralizacja

[g/dm3]

Rekreacyjna 24-30 < 35

rekreacyjno-lecznicza 28-32 < 40

Lecznicza 28-42 £ 60

Autorzy opracowania „Studium moliwosci wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku

Warmińskim"– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.- wskazują na optymalny dla celów

Term Warmińskich horyzont wodonośny jury dolnej tj. jeden spośród trzech (kambru, permuczerwonego

spągowca i jury dolnej) interesujących pod względem warunków hydrogeologicznych.

Jura Dolna charakteryzuje się mineralizacja około 30 g/dm3 z wydajnością eksploatacyjna 100-120

m3/h. Utwory jurajskie zalegają w duo mniejszej głębokości od utworów permskich i kambryjskich,

co znacznie zmniejsza koszt odwiercenia otworów.

Koszty i finansowanie

 

Geologia i balneologia-Termy Warminskie - Powiat Lidzbarski

 

W Lidzbarku Warmińskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyć mona do

hipotermalnych- strop - 210C, spag - 350C. Moga być wykorzystane zarówno w lecznictwie jak i

rekreacji. Wody tego poziomu mogą zawierać jony bromowe i jodowe w koncentracji umożliwiając

ich balneologiczne oraz rekreacyjne wykorzystanie. W najbliższych głębokich otworach w utworach

dolnojurajskich stwierdzono obecność tych jonów.

Powiat Lidzbarski znajduje sie w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,

zajmuje powierzchnie 924,4 km2 przy ok. 46 tys. mieszkańców.

Powiat Lidzbarski jest częścią "Zielonych Płuc Polski". Bogactwem tych ziem sa dobre gleby,

łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony

krajobraz naturalny pozwolił na utworzenie obszarów prawnie chronionych, m.in. Rezerwatu Bobrów

na rzece Pasłęce. Osobliwością przyrodnicza jest także Użytek Ekologiczny Ptactwa w Bartnikach,

położony 2 km. od gminy Kiwity oraz "Żegockie Błota" - ornitologiczny rezerwat przyrody - ostoja

ptactwa wodnego.

 

Liczne jeziora (Wielochowo, Symsar, Blanki, Taftowo, Tonka) są niezastąpionym miejscem

letniego wypoczynku, ale maja także duże znaczenie gospodarcze i turystyczne. Mieszczą się tutaj

kąpieliska i miejsca rekreacyjne. Natomiast rzeki (Łyna, Symsarna, Pasłeka, Drweca Warmińska)

dostarczają wiele satysfakcji wędkarzom i amatorom kajakarstwa stając się prawdziwa konkurencja

dla Krutyni, czy Czarnej Hańczy. Powodzeniem cieszą się scieżki rowerowe, głównie w gminie

Orneta. Planowana jest realizacja ścieki rowerowej wzdłuż całego powiatu o łącznej długości 43 km.

Osobliwości kulturowe, zabytki i miejsca godne obejrzenia to: Zamek Lidzbarski z XIV wieku,

Gotycki Ratusz z 1375 roku - usytuowany w centrum miasta Ornety z najstarszym dzwonem na

barokowej wieży, kościół katolicki św. Jana Chrzciciela (Orneta), kościół św. Piotra i Pawła oraz

Michała Archanioła z II połowy XIV wieku (Lidzbark Warmiński), kościół św. Apostołów Piotra i

Pawła z zakrystia i kruchta oraz wieża z XIV wieku, Krosno - znajduje się tutaj Sanktuarium p.w.

Nawiedzenia NMP z XVIII w., wzorowane było na Swietej Lipce. Chwalecin - w 1570 r.

 

wybudowano tu kapliczke dla "Czarnego Krucyfiksu" wykopanego w lesie nad Wałsza, rozbudowany

w XVIIIw. Gotycki kosciół parafialny p.w. sw. Katarzyny w Lubominie - z lat 1340-70. Sanktuarium

Maryjne w Stoczku Klasztornym - zbudowane w XVII wieku. oraz liczne przydrone kapliczki z

poczatku XX stulecia.

 

O powiecie lidzbarskim-Termy Warminskie - Powiat Lidzbarski

 

 

Lidzbark Warminski – dawna stolica Warmii liczy około 17 tysiecy mieszkanców i stanowi

lokalny osrodek gospodarczy (głównie mleczarski i przetwórstwa rybnego oraz handlowo-usługowy

dla mieszkanców miasta i okolic).

Miasto Lidzbark Warminski jest miejscem intensywnego ruchu turystycznego, ze wzgledu na

bezcenne zabytki oraz walory krajobrazowe otaczajacego terenu.

Po dawnych rezydentach – biskupach warminskich - pozostał zachowany w pierwotnym, gotyckim

kształcie zamek zwany „Wawelem Północy" uznany za pomnik najwyszej klasy "0". Powstał on w

latach 1350-1401. Zamek jest obiektem czteroskrzydłowym z potenym stołpem w narou północnowschodnim

i ozdobnymi wieyczkami w pozostałych naroach. Wewnetrzny dziedziniec otaczaja

dwukondygnacyjne, gotyckie kruganki, najstarsze z zachowanych w Polsce. W Wielkim Refektarzu

znajduja sie herby 51 biskupów warminskich i olsztynskich. W 1749 roku w bibliotece zamkowej

odnaleziono pierwszy i najbardziej kompletny rekopis kroniki Galla Anonima. W zamku utworzono

Muzeum Warminskie. Czesc lochów zamieniono w arsenał i lapidarium (armaty, kamienne detale i

rzezby). Od strony południowej zamku przylega tak zwany „przygródek". Tworza go ustawione w

wielka podkowe: barokowy pałac biskupa Grabowskiego z połowy XVIII wieku, XIV-wieczny

budynek bramy i XVI-XVII-wieczne magazyny. Posrodku dziedzinca stoi rokokowa figura swietej

Katarzyny. W fosie zachodniej znajduje sie niewielki amfiteatr lesny. Zachował sie równie łuk

północny i zachodni fortyfikacji miejskich z brama miejska „Wysoka" – najwieksza na Warmii.

Miasto ley na Szlaku Kopernikowskim łaczacym Elblag z Olsztynem.

W okresie letnim, ze wzgledu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz liczne zabytki

Lidzbark Warminski jest odwiedzany przez licznych turystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W miescie odbywaja sie imprezy cykliczne: w marcu Kaziuki Wilniuki – tradycyjny wilenski

jarmark; w sierpniu legendarny ju Turniej Kabaretów - Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry.

Amatorów „białego szalenstwa" przyciaga Góra Krzyowa (132,4 m n.p.m.), na której zainstalowano

dwa wyciagi narciarskie, czynne sa trzy trasy zjazdowe. Wzgórze znajduje sie przy drodze nr 51, i jest

to bezposrednie sasiedztwo projektowanych Term.

W Lidzbarku Warminskim znajduje sie ponadto jeden z najlepszych torów motocrossowych w Polsce,

na którym odbywaja sie Mistrzostwa Polski, w tym roku równie Mistrzostwa Europy w Motocrossie.

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 51 Olsztyn-Lidzbark Warminski-Bartoszyce do

przejscia granicznego w Bezledach oraz drogi: nr 513 Orneta-Lidzbark Warminski i nr 511 Lidzbark

Warminski-Górowo Iławeckie.

Wykorzystano:

„Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych - Termy

Warminskie" – dr Bernhard Schneider

„Inżynieria finansowa" - Witold Grzybowski

„Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim" – Przedsiębiorstwo Geologiczne

POLGEOL S.A. Warszawa

 

Opracował: Sebastian Kuzniewski, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warminskim, 2008r.

 

A TERAZ ZDJĘCIA/TEGO CO JEST BEZ MÓWIENIA O TYM CO BY MOGŁO BYĆ:


Komentarze (0)

Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.