MATERIAŁ INTERNAUTY
Aktualizacja:

Akcja Murem za Owsiakiem - Event w Piekarach Śląskich 20.01.2019 #MuremZaOwsiakiem

Spotkanie mieszkańców Piekar Śląskich i miejscowości sąsiednich w Piekarach Śląskich na Kopcu Wyzwolenia podczas akcji mieszkańców "MuremZaOwsiakiem" #MuremZaOwsiakiem