• WarmBucksMan2011 WarmBucksMan2011

  Artykuł władz L.W.,na temat Uzdrowiska na bazie Term,a aktualna sytuacja w Parku,kiedy smieci są juz pozbierane

  Ponieważ miasto w tym publicznym artykule

   

  (a za chwilę przedstawię inny mówiący o tym ,

  czy idea miasta ma sens i wykazujący ,że raczej zdaniem Gazety Wyborczej go niema)

   

  poruszyło sprawę UZDROWISKA,BOBRÓW I RYB,pomyślałem,za nim na 20 lat wyjadę do Kent

   

  (a przyjdzie mi wtedy tylko nielicznych,co tu zostali odwiedzać raz-parę razy do roku)

   

  dobrze ten artykuł poddać pod ocenę społeczna/warmińska/polską/międzynarodowa

   

  Ponieważ krotko mówiąc lepiej być:bogatym,pięknym,zdrowym,szczęśliwym, niż..................................

  wiadomo co dalej można napisać:

   

  TREŚĆ INTERNETOWEJ INFORMACJI JEST NASTĘPUJĄCA:

  Termy Warmińskie - Powiat Lidzbarski

   

  Termy Warmińskie to zespół basenów z ciepła woda solankowa o temp. 27 – 36 C,

  z zapleczem odnowy biologicznej, kompleksem hotelowo - gastronomicznym i zapleczem rekreacyjnym.

  Zlokalizowane w Lidzbarku Warmińskim, przy drodze krajowej Nr 51 prowadzącej do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach.

   

  „Termy Warminskie" obejmuje wybudowanie kompleksu basenów: krytych i otwartych zasilanych wodami geotermalnymi oraz z miejskiego ujecia wody.

   

  Przewiduje się, że łączna powierzchnia lustra wody w basenach wynosić będzie około 2000 - 2500 m².

  Głównym obiektem będzie budynek basenów krytych obejmujący baseny do celów balneologicznych oraz baseny rekreacyjne wyposażone w różne atrakcje takie jak np.: zjeżdżalnie, masa#e, fontanny,wodospady, bicze wodne itp.

  Ponadto w tym budynku znajda się inne atrakcje towarzyszące jak

  np. sauny (utworzenia swiata saun, który bedzie zapraszał do odbycia „podró#y kapieliskowej" u ró#nych narodowosci), jacuzzi, groty solne, solaria, fitness, gabinety odnowy biologicznej,

  kregielnia, punkt gastronomiczny oraz umiejscowienie innowacyjnych form rehabilitacji np.wiihabilitacji.

   

  Obiekt bedzie obejmował równie# niezbedne dla jego funkcjonowania pomieszczenia socjalno-administracyjne, takie jak m.in.: szatnie-przebieralnie, toalety, prysznice I umywalnie, kasy

  Na zewnatrz zlokalizowane beda baseny rekreacyjne dla dorosłych i dla dzieci wraz z miejscami do le#akowania.

  W ramach połaczonego zespołu obiektów przewiduje

  sie budowe hotelu na ok. 200 miejsc noclegowych.

   

  W kompleksie znajda sie sale konferencyjne dostosowane do mo#liwosci hotelowych i potrzeb rynku w tym zakresie.

  Wokół obiektu przewiduje sie teren zielony wraz z niezbednym parkingiem, chodnikami, oswietleniem I urzadzeniami małej architektury oraz kortami tenisowymi, małymi boiskami sportowymi,parkiem linowym, te#niami, scie#kami spacerowymi, rowerowymi i trasami dla ły#worolkarzy a tak#e polem do Range Golfa czy scianka do wspinaczki.

  Na terenie nieruchomosci zostana zaprojektowane stawy rybne w celu stworzenia łowiska gosciom obiektów.

  Bezposrednio przy obiekcie basenowym zanjdzie sie „bobrowy plac zabaw" dla dzieci z strumykami, przejsciami wodnymi jako szczególnej atrakcji dla dzieci, maskotka bobra bedzie symbolem współpracy z okolicznymi parkami krajobrazowymi.

   

  Koncepcja Ogólna-Termy Warminskie - Powiat Lidzbarski

   

  Kompleks termalny powinien miec odpowiednia wielkosc, aby mógł zajac na rynku dobra pozycje i

  wyrónic sie posród licznych hoteli z oferta wellness. Wanym elementem bedzie wyposaenie

  obiektu w wysokiej klasy sale konferencyjne.

  Proponowane jest stworzenie jasnej pozycji term na rynku dzieki nastepujacym zasadom planowania:

  - Utworzenia swiata saun, który bedzie zapraszał do odbycia „podróy kapieliskowej" u rónych

  narodowosci, które odznaczaja sie wysoka kultura kapielowa.

  - Stała koncentracja na jakosci, zwłaszcza w architekturze i w opiece nad goscmi

  - Szeroka paleta ofert dla całej rodziny

  - Image ekologiczny – duo drewna i swiatła słonecznego, odnawialne energie, zjednoczenie z

  krajobrazem

  - Dotarcie do grupy docelowej „dzieci" poprzez maskotke bobra, która bedzie symbolem

  współpracy z okolicznymi parkami krajobrazowymi; budowa „bobrowego placu zabaw" dla

  dzieci

  Architektura powinna byc zgodna z najnowszymi trendami swiatowymi, proekologiczna i

  gwarantujaca niezawodne działanie całego obiektu, powinna zachowac przy tym charakter warminski

  tj. m.in. duo konstrukcji drewnianych, kat nachylenia połaci dachowych 30-45°.ale jednoczesnie byc

  dostosowana do budowy z wykorzystaniem najniszego zuycia energii. Energia wykorzystywana w

  termach powinna pochodzic z odnawialnych zródeł, aby pobyt w nich stanowił przyjazna srodowisku i

  bezpieczna dla natury alternatywe dla wyjazdów do innych krajów.

  Region musi wylansowac termy, a termy musza wylansowac region. Elementem spójnym powinno

  byc odwołanie sie do wartosci: ZDROWIE – CZYSTOSC – PIERWOTNOSC.

  Realizacja projektu zapewni stworzenie nowych miejsc pracy dla ok. 150 osób i ok. 800-set w jego

  otoczeniu (doswiadczenia austriackie).

  Projekt Termy Warminskie ma ogólnospołeczne poparcie, w wyniku czego podpisano w 2006 roku

  List Intencyjny pomiedzy Samorzadem Województwa Warminsko - Mazurskiego, Powiatem

  Lidzbarskim, Gmina Miejska Lidzbark Warminski, Gmina Wiejska Lidzbark Warminski, Miastem i

  Gmina Orneta, Gmina Lubomino i Gmina Kiwity - jako wstepna deklaracja w realizowaniu projektu z

  udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  Termy Warmińskie - Powiat Lidzbarski

  Na podstawie opracowania dr Schneidera „Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o

  gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych - Termy Warminskie " koszt budowy obiektów

  basenowych, hotelu, prac przygotowawczych, dokumentacji technicznej to kwota 35 mln euro.

  Projekt Termy Warminskie został wpisany na liste indykatywna projektów kluczowych

  Regionalnego Programu Operacyjnego - Warmia Mazury 2007-2013. Zabezpieczono w nim kwote

  17,5 mln euro.

  Wykorzystanie wód w balneologii i rekreacji:

  W balneologii i rekreacji wykorzystane moga byc wody o okreslonym stopniu

  zmineralizowania, określonym składzie chemicznym i odpowiedniej temperaturze.

  Klasyfikacja termalnych wód mineralnych wg Paczyńskiego i Płochniewskiego (1996)

  Basen

  Temperatura

  [0C]

  Mineralizacja

  [g/dm3]

  Rekreacyjny 24-30 £ 35

  rekreacyjno-leczniczy 28-32 £ 35-40

  Leczniczy 28-37 < 50

  Klasyfikacja termalnych wód mineralnych wg Góreckiego (2006)

  Kapiel

  Temperatura

  [0C]

  Mineralizacja

  [g/dm3]

  Rekreacyjna 24-30 < 35

  rekreacyjno-lecznicza 28-32 < 40

  Lecznicza 28-42 £ 60

  Autorzy opracowania „Studium moliwosci wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku

  Warmińskim"– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.- wskazują na optymalny dla celów

  Term Warmińskich horyzont wodonośny jury dolnej tj. jeden spośród trzech (kambru, permuczerwonego

  spągowca i jury dolnej) interesujących pod względem warunków hydrogeologicznych.

  Jura Dolna charakteryzuje się mineralizacja około 30 g/dm3 z wydajnością eksploatacyjna 100-120

  m3/h. Utwory jurajskie zalegają w duo mniejszej głębokości od utworów permskich i kambryjskich,

  co znacznie zmniejsza koszt odwiercenia otworów.

  Koszty i finansowanie

   

  Geologia i balneologia-Termy Warminskie - Powiat Lidzbarski

   

  W Lidzbarku Warmińskim wody poziomu dolnojurajskiego zaliczyć mona do

  hipotermalnych- strop - 210C, spag - 350C. Moga być wykorzystane zarówno w lecznictwie jak i

  rekreacji. Wody tego poziomu mogą zawierać jony bromowe i jodowe w koncentracji umożliwiając

  ich balneologiczne oraz rekreacyjne wykorzystanie. W najbliższych głębokich otworach w utworach

  dolnojurajskich stwierdzono obecność tych jonów.

  Powiat Lidzbarski znajduje sie w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,

  zajmuje powierzchnie 924,4 km2 przy ok. 46 tys. mieszkańców.

  Powiat Lidzbarski jest częścią "Zielonych Płuc Polski". Bogactwem tych ziem sa dobre gleby,

  łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony

  krajobraz naturalny pozwolił na utworzenie obszarów prawnie chronionych, m.in. Rezerwatu Bobrów

  na rzece Pasłęce. Osobliwością przyrodnicza jest także Użytek Ekologiczny Ptactwa w Bartnikach,

  położony 2 km. od gminy Kiwity oraz "Żegockie Błota" - ornitologiczny rezerwat przyrody - ostoja

  ptactwa wodnego.

   

  Liczne jeziora (Wielochowo, Symsar, Blanki, Taftowo, Tonka) są niezastąpionym miejscem

  letniego wypoczynku, ale maja także duże znaczenie gospodarcze i turystyczne. Mieszczą się tutaj

  kąpieliska i miejsca rekreacyjne. Natomiast rzeki (Łyna, Symsarna, Pasłeka, Drweca Warmińska)

  dostarczają wiele satysfakcji wędkarzom i amatorom kajakarstwa stając się prawdziwa konkurencja

  dla Krutyni, czy Czarnej Hańczy. Powodzeniem cieszą się scieżki rowerowe, głównie w gminie

  Orneta. Planowana jest realizacja ścieki rowerowej wzdłuż całego powiatu o łącznej długości 43 km.

  Osobliwości kulturowe, zabytki i miejsca godne obejrzenia to: Zamek Lidzbarski z XIV wieku,

  Gotycki Ratusz z 1375 roku - usytuowany w centrum miasta Ornety z najstarszym dzwonem na

  barokowej wieży, kościół katolicki św. Jana Chrzciciela (Orneta), kościół św. Piotra i Pawła oraz

  Michała Archanioła z II połowy XIV wieku (Lidzbark Warmiński), kościół św. Apostołów Piotra i

  Pawła z zakrystia i kruchta oraz wieża z XIV wieku, Krosno - znajduje się tutaj Sanktuarium p.w.

  Nawiedzenia NMP z XVIII w., wzorowane było na Swietej Lipce. Chwalecin - w 1570 r.

   

  wybudowano tu kapliczke dla "Czarnego Krucyfiksu" wykopanego w lesie nad Wałsza, rozbudowany

  w XVIIIw. Gotycki kosciół parafialny p.w. sw. Katarzyny w Lubominie - z lat 1340-70. Sanktuarium

  Maryjne w Stoczku Klasztornym - zbudowane w XVII wieku. oraz liczne przydrone kapliczki z

  poczatku XX stulecia.

   

  O powiecie lidzbarskim-Termy Warminskie - Powiat Lidzbarski

   

   

  Lidzbark Warminski – dawna stolica Warmii liczy około 17 tysiecy mieszkanców i stanowi

  lokalny osrodek gospodarczy (głównie mleczarski i przetwórstwa rybnego oraz handlowo-usługowy

  dla mieszkanców miasta i okolic).

  Miasto Lidzbark Warminski jest miejscem intensywnego ruchu turystycznego, ze wzgledu na

  bezcenne zabytki oraz walory krajobrazowe otaczajacego terenu.

  Po dawnych rezydentach – biskupach warminskich - pozostał zachowany w pierwotnym, gotyckim

  kształcie zamek zwany „Wawelem Północy" uznany za pomnik najwyszej klasy "0". Powstał on w

  latach 1350-1401. Zamek jest obiektem czteroskrzydłowym z potenym stołpem w narou północnowschodnim

  i ozdobnymi wieyczkami w pozostałych naroach. Wewnetrzny dziedziniec otaczaja

  dwukondygnacyjne, gotyckie kruganki, najstarsze z zachowanych w Polsce. W Wielkim Refektarzu

  znajduja sie herby 51 biskupów warminskich i olsztynskich. W 1749 roku w bibliotece zamkowej

  odnaleziono pierwszy i najbardziej kompletny rekopis kroniki Galla Anonima. W zamku utworzono

  Muzeum Warminskie. Czesc lochów zamieniono w arsenał i lapidarium (armaty, kamienne detale i

  rzezby). Od strony południowej zamku przylega tak zwany „przygródek". Tworza go ustawione w

  wielka podkowe: barokowy pałac biskupa Grabowskiego z połowy XVIII wieku, XIV-wieczny

  budynek bramy i XVI-XVII-wieczne magazyny. Posrodku dziedzinca stoi rokokowa figura swietej

  Katarzyny. W fosie zachodniej znajduje sie niewielki amfiteatr lesny. Zachował sie równie łuk

  północny i zachodni fortyfikacji miejskich z brama miejska „Wysoka" – najwieksza na Warmii.

  Miasto ley na Szlaku Kopernikowskim łaczacym Elblag z Olsztynem.

  W okresie letnim, ze wzgledu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz liczne zabytki

  Lidzbark Warminski jest odwiedzany przez licznych turystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

  W miescie odbywaja sie imprezy cykliczne: w marcu Kaziuki Wilniuki – tradycyjny wilenski

  jarmark; w sierpniu legendarny ju Turniej Kabaretów - Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry.

  Amatorów „białego szalenstwa" przyciaga Góra Krzyowa (132,4 m n.p.m.), na której zainstalowano

  dwa wyciagi narciarskie, czynne sa trzy trasy zjazdowe. Wzgórze znajduje sie przy drodze nr 51, i jest

  to bezposrednie sasiedztwo projektowanych Term.

  W Lidzbarku Warminskim znajduje sie ponadto jeden z najlepszych torów motocrossowych w Polsce,

  na którym odbywaja sie Mistrzostwa Polski, w tym roku równie Mistrzostwa Europy w Motocrossie.

  Przez miasto przebiega droga krajowa nr 51 Olsztyn-Lidzbark Warminski-Bartoszyce do

  przejscia granicznego w Bezledach oraz drogi: nr 513 Orneta-Lidzbark Warminski i nr 511 Lidzbark

  Warminski-Górowo Iławeckie.

  Wykorzystano:

  „Koncepcja rozwoju regionalnego w oparciu o gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych - Termy

  Warminskie" – dr Bernhard Schneider

  „Inżynieria finansowa" - Witold Grzybowski

  „Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim" – Przedsiębiorstwo Geologiczne

  POLGEOL S.A. Warszawa

   

  Opracował: Sebastian Kuzniewski, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warminskim, 2008r.

   

  A TERAZ ZDJĘCIA/TEGO CO JEST BEZ MÓWIENIA O TYM CO BY MOGŁO BYĆ:


Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Podobne materialy